1 GBP = 97.40 INR                       

BREAKING NEWS

എന്‍എച്ച്എസില്‍ ഡോക്ടറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആര്‍സി യുവതിക്ക് അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെയില്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ക്രിസ്ത്യന്‍ ആര്‍സി യുവതി എംബിബിഎസ്, 25 വയസ്, 150 സെന്റിമീറ്റര്‍ ഉയരം. അനുയോജ്യമായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍ നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. യുകെയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള യുവാക്കള്‍ക്കും മുന്‍ഗണന. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക: 07769337986

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category