1 GBP = 93.50 INR                       

BREAKING NEWS

എസ്എന്‍ഡിപി യുകെ6170 ശ്രീ നാരായണ ഗുരുദേവന്റെ മഹാസമാധി ശനിയാഴ്ച്ച ക്രോയിഡോണില്‍

Britishmalayali
kz´wteJI³

ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ 92-ാമത് മഹാസമാധി യുകെ എസ്.എന്‍.ഡി.പി യോഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ക്രോയിഡോണില്‍ നടക്കും. നാളെ ശനിയാഴ്ച 21നു വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണി മുതല്‍  ആചരിക്കുന്നു.

സ്ഥലത്തിന്റെ വിലാസം
14 Willis Road, Croydon, CR0 2XY

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category