1 GBP = 95.60 INR                       

BREAKING NEWS

ടണ്‍ബ്രിഡ്ജ് വെല്‍സ് മലയാളിയുടെ പിതാവിന്റെ ഒന്നാം ചരമവാര്‍ഷികം ഇന്ന്; പിതാവിന്റെ കാല്‍ക്കല്‍ സ്‌നേഹ പൂക്കള്‍ സമര്‍പ്പിച്ച് കുടുംബം

Britishmalayali
kz´wteJI³

ടുക്കി അടിമാലി തോക്കുപാറ പൂക്കാട്ടുചാലില്‍ പി.എം. ജോര്‍ജ്ജ് കര്‍ത്തൃ സന്നിധിയില്‍ നിദ്രപ്രാപിച്ചിട്ട് ഇന്ന് ജനുവരി 31ന് ഒരു വര്‍ഷം തികയുന്നു. ജീവിതത്തില്‍ താങ്ങും തണലുമായി നിന്ന പിതാവിന്റെ വിയോഗം ഇന്നും തീരാവേദനയും നഷ്ടവുമാണ്. കര്‍ത്തൃ സന്നിധിയില്‍ മക്കള്‍ക്കും കൊച്ചുമക്കള്‍ക്കും ആയി പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിതാവിന്റെ കാല്‍ക്കല്‍ ആയിരമായിരം സ്‌നേഹ പൂക്കള്‍ അര്‍പ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാര്‍ത്ഥനകളോടെ ടണ്‍ ബ്രിഡ്ജ് വെല്‍സിലെ മക്കള്‍ ബെന്നി ജെ സി, സ്റ്റെഫി സ്റ്റെബിന്‍ എന്നിവര്‍...

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam