1 GBP = 100.60 INR                       

BREAKING NEWS

നിലാവ് --=കവിത

Britishmalayali
അനില് മാതിര സറെ

വിണ്ണില്‍ നിലാവുദിച്ചു 
മണ്ണില്‍ ശലഭങ്ങള്‍ തേന്‍ കുടിച്ചു 
നനവില്‍ ചെരാതണച്ചു 
കനവില്‍  ഈറന്‍ കിനാവുദിച്ചു

നിശാപുഷ്പങ്ങള്‍ കണ്മിഴിച്ചു കായലോളങ്ങള്‍ കഥ പറഞ്ഞു
കടല്‍ നോക്കി നിന്നു 
മാനം കൂട്ട് നിന്നു 
അവള്‍ കണ്‍തുറന്നു 
മനം ചൊകചുകന്നു 

നിലാവുദിച്ചു ...
കരളില്‍ പനി പിടിച്ചു 
പ്രാണന്‍ തുടിതുടിച്ചു 
അവനും കോരിത്തരിച്ചു .

അവള്‍ മിഴികള്‍ പൂട്ടി 
ഹൃദയം കതകടച്ചു 
ജീവന്‍ പിടപിടച്ചു
എല്ലാം മതിമറന്നു 

നിലാവുദിച്ചു ...ഉള്ളില്‍ കിനാവുദിച്ചു

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam