1 GBP = 101.90 INR                       

BREAKING NEWS

കുവൈറ്റില്‍ റേഡിയോളോജിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓര്‍ത്തോഡോക്‌സ് യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

Britishmalayali
kz´wteJI³

ബിഎസ്സി റേഡിയോളോജിസ്റ്റ് കുവൈറ്റില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓര്‍ത്തോഡോഡ് യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. 28 വയസ് പ്രായം വരുന്ന യുവാവിന് ് 180 സെമി ആണ് ഉയരം.  hcpc uk രെജിസ്‌ട്രേഷന്‍ പ്രോസസ്സ് നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.അനുയോജ്യരായ യുവതികളുടെ രക്ഷിതാക്കളില്‍ നിന്നും വിവാഹ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പര്‍: 0091 8129891889 email, [email protected]

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category