1 GBP = 100.60 INR                       

BREAKING NEWS

ഫാര്‍മസിസ്റ്റ് ലച്ഛറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആര്‍സി യുവതിക്ക് വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്

Britishmalayali
kz´wteJI³

ഫാര്‍മസിസ്റ്റ് ലച്ഛറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആര്‍സി യുവതിക്ക് വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്26 വയസ്സ് ഉള്ള യുവതി ഫാര്‍മസിയില്‍ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ നാര്‍ഗുണ്ട് കോളേജ് ഓഫ് ഫാര്‍മസിയില്‍ ലക്ചററായി ജോലി ചെയ്യുന്നു.

ഇന്ത്യ / യുകെ / കാനഡ / ഓസ്ട്രേലിയ / യുഎസ്എയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യന്‍ ആണ്‍കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍ നിന്നുള്ള ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

ഇന്ത്യയിലെ ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പര്‍: 00919744064851 യുകെയില്‍ 0044 7828532174.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category