1 GBP = 100.60 INR                       

BREAKING NEWS

എന്‍എച്ച്എസില്‍ സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഹിന്ദു യുവതിക്ക് വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്

Britishmalayali
kz´wteJI³

ന്‍എച്ച്എസില്‍ സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഹിന്ദു യുവതിക്ക് വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്. വര്‍ക്കിങ് പെര്‍മിറ്റ് ഉള്ള യുവതിയുടെ സ്വദേശം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ അടൂര്‍ ആണ്. ഈഴവ വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട യുവതിക്ക് 27 വയസാണ് പ്രായം. യുവതിക്ക് 27 നും 29 നും ഇടയില്‍ പ്രായം വരുന്ന യുകെയില്‍ മെഡിക്കല്‍ ഫീല്‍ഡില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഹിന്ദു യുവാക്കളില്‍ നിന്ന് ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

വിവരങ്ങള്‍ക്ക്: [email protected]

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category