1 GBP =99.10INR                       

BREAKING NEWS

എന്‍എച്ച്എസില്‍ ഡേറ്റാ വെയര്‍ ഹൗസ് ഡെവലപ്പര്‍ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആര്‍സി യുവാവിന് വധുവിനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെയില്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയതും എന്‍എച്ച്എസില്‍ ഡേറ്റാ വെയര്‍ ഹൗസ് ഡെവലപ്പര്‍ ആയി (ബാന്‍ഡ് 7) ജോലി ചെയ്യുന്ന ആര്‍സി യുവാവിന് വധുവിനെ തേടുന്നു. 26 വയസ് പ്രായമുള്ള യുവാവിന് 172 സെമി ഉയരമാണ് ഉള്ളത്. 

യുകെയില്‍ സ്ഥിരതാമസം ആക്കിയ ആര്‍സി യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍ നിന്നും അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക: 07494872358, 07412233772

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category