1 GBP = 98.40 INR                       

BREAKING NEWS

യുകെയില്‍ ജൂനിയര്‍ ഡോക്ടറായ ആര്‍സി ക്രിസ്ത്യന്‍ യുവതിയ്ക്ക് മെഡിക്കല്‍ പ്രൊഫഷണലുകളില്‍ നിന്നും ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെയില്‍ താമസിക്കുന്ന ആര്‍. സി ക്രിസ്ത്യന്‍ യുവതി (ജൂനിയര്‍ ഡോക്ടര്‍) 26, വയസ്സ് 152 പൊക്കം കോതമംഗലം  രൂപത. അനുയോജ്യരായ മെഡിക്കല്‍ പ്രൊഫഷനലുകളില്‍നിന്നും വിവാഹ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category