1 GBP = 94.70 INR                       

BREAKING NEWS

ബ്രിസ്‌റ്റോളില്‍ ബയോമെഡിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറായ യുവതിയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ വരെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

ബ്രിസ്‌റ്റോളില്‍ ബയോമെഡിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവതിയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ വരെ തേടുന്നു. 26 വയസ്, 162 സെന്റിമീറ്റര്‍ ഉയരം, യുവതിയുടെ മാതാപിതാക്കളും യുകെയില്‍ തന്നെ സെറ്റില്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക - [email protected]

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category