1 GBP = 95.60 INR                       

BREAKING NEWS

കുവൈത്ത് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവാവിന് യുകെയിലെ നഴ്‌സുമാരില്‍ നിന്നും വധുവിനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

കുവൈത്ത് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് യുവാവിന് യുകെയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന നഴ്‌സുമാരില്‍ നിന്നും വധുവിനെ തേടുന്നു. 28/179, ബിഎസ്സി റേഡിയോളജി.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കു വിളിക്കുക: 07863999271 (യുകെ മൊബൈല്‍)

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category