1 GBP = 94.70 INR                       

BREAKING NEWS

യുകെയില്‍ സെറ്റില്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റോമന്‍ കാത്തലിക് യുവതിക്ക് യുകെയില്‍ നിന്നും അനുയോജ്യമായ വരനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

ലെസ്റ്റര്‍ എന്‍എച്ച്എസ് ബയോ മെഡിക്കലില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പൗരത്വമുള്ള ആര്‍സി യുവതിക്ക് അനുയോജ്യരായ വരന്മാരുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍ നിന്നും ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 23 വയസ്സ്,  പൊക്കം - 166 സെന്റിമീറ്റര്‍. യുകെയില്‍ ഉള്ളവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. 

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category