1 GBP = 97.70 INR                       

BREAKING NEWS

യുകെയില്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ഡ്രഗ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആര്‍സി യുവതിക്ക് യുകെയില്‍ നിന്നും വരനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെയില്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ഉന്നത വിദ്യാഭാസവും ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍സ് കമ്പനിയില്‍ ഡ്രഗ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആര്‍സി യുവതി (26), യുകെയില്‍ സ്ഥിരതാമസമുള്ള അനുയോജ്യരായ യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക: [email protected], 07809697476

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category