1 GBP = 95.70 INR                       

BREAKING NEWS

hmIv-]bäv

kmbn¸ns\\ ImWpt¼mÄ Ihm¯p ad¡mtam? hmIv]bäv Bcw`n¡póp

{_n«Wnte¡pÅ aebmfnIfpsS cïmw {]bmWw Bcw`n¨n«p Hcp ]Xnämïntesd Ignªncn¡póp. cïmbncmamïnsâ BZy]mZ¯nð ChnSps¯ BtcmKytaJebnse tPmenkm²yXIÄ t\\m¡n IpSntbdnbhcnð Gsdbpw bp.sIbnð Xsó ØncXmakam¡pIbmWv. Cw¥ojv kaql¯nð Pohn¡pIbpw, shÅ¡mtcmsSm¸w Iptd¡mew tPmensN¿pIbpw sN¿pt¼mÄ ]ecpsSbpw a\\Ênse kmbn¸v Asñ¦nð aZm½ Fó hn{Klw DSªp hogpóXmbn ]dªp t

Full story

എന്റെ നാട്

നന്മകളുടെ ദേശം

കാലം കൊണ്ടും ചരിത്രം കൊണ്ടും വ്യക്തി പ്രഭാവങ്ങള്‍ കൊണ്ടും സമാനതകള്‍ ഇല്ലാത്ത വിശേഷങ്ങള്‍ ആണ് കാഞ്ഞിരത്താനം എന്ന കൊച്ചുഗ്രാമത്തിന് ഉള്ളത്. കുറവിലങ്ങാടിനും കുറുപ്പന്തറയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഈ കൊച്ചുഗ്രാമത്തിന്റെ പേരും പ

Full story

A-\p`hw

ഉറക്കമുണര്‍ന്ന് റിലേ വരുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള വാട്ട്‌സാപ്പ്

  കൊച്ചി: ബിരിയാണിയും പൊതിച്ചോറും വിറ്റ് ഉപജീവനം നടത്തിയിരുന്ന ട്രാന്‍സ്വുമന്‍ സജന ഷാജിയുടെ ജീവിതം വഴിമുട്ടിച്ചവര്‍ക്കെതിരെ ജനരോഷം ഉയരുകയാണ്. ഇതിനൊപ്പമാണ് ഡോ ഷിംന അസീസും. ട്രാന്‍സ് വുമണ്‍മാരുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങള

Full story

C³Ìâv sdkv--t]m¬kv

കൊറോണ പ്രതിരോധത്തില്‍ അമ്പേ പാളിപ്പോയ ഇടത് സര്‍ക്കാര്‍ സമസ്ത

കേരളത്തെ കോവിഡ് പിടി മുറുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു രോഗിയും രണ്ട് രോഗിയുമൊക്കെയുണ്ടായിരുന്നപ്പോള്‍ നമ്മള്‍ ഭയന്ന് കരുതലോടെ വീട്ടിലിരുന്നെങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ നമ്മള്‍ പുറത്തിറങ്ങി രോഗം ചോദിച്ച് വാങ്ങുന്നു. ഔദ്യോഗികമായി

Full story

A`n{]mbw

സ്വവര്‍ഗ്ഗ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് സഭ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ എന്താണ്

ഇന്ന് ലോകം വളരെയേറെ പുരോഗമിച്ചിരിക്കുന്നു; അമ്പത് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് 'തിന്മ' എന്ന് ലോകം വിളിച്ചിരുന്ന പല പ്രവര്‍ത്തികളെയും ആധുനിക ലോകം ഇന്ന് 'നന്മ' എന്നു വിളിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചില പ്രത്യേക മതവിഭാഗങ്ങളും സംസ

Full story

{]Xn-IcWw

പറയാതെ വയ്യ... പറഞ്ഞു പോകുകയാണ്

എത്ര കണ്ടാലും കൊണ്ടാലും പഠിയ്ക്കാത്തവരാണോ കേരളക്കാര്‍? പുരുഷന്മാര്‍ക്കൊപ്പം സ്ത്രീകളും, എല്ലാക്കാര്യത്തിലും തുല്യത എന്ന ചിന്തയില്‍ അവരും എത്തിയിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുടെ കൂട്ടരും ഒരു പുരുഷന

Full story

{]Xn-`IÄ

ലോക മലയാളികള്‍ക്കിടയിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് യുകെ മലയാളി ഡോ.

കവന്‍ട്രി: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനികളായ യുവ പ്രൊഫഷലുകളെയും അവരവരുടെ രംഗങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും മികച്ച മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചവരെയും തേടിയിറങ്ങിയ അമേരിക്കയിലെ ജെ സി ഐ ഇന്റര്‍നാഷനലിന്റെ ഈ വര്‍ഷത്തെ കണ്ടെത്തല്‍ എത്തിയിരിക്കുന്ന

Full story

]cnNbw

ഒക്ടോബര്‍ അഞ്ചിനു ശേഷം വരുന്ന ഇമിഗ്രേഷന്‍ നിയമങ്ങള്‍

യുകെയില്‍ നാളെ ഒക്ടോബര്‍ അഞ്ചിനു ശേഷം വരുന്ന ഇമിഗ്രേഷന്‍ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചും യുകെയില്‍ ഉപരിപഠനം സ്വപ്നം കാണുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനാവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാന്‍ ഒരു സുവര്‍ണാവസരം. നാളെ ഒക്ടോബര്‍ അഞ്ചു മുത

Full story